13G – The Phoenix

کاور آلبوم ققنوس بهنام توکلی در گروه 13 جی Behnam Tavakoli The Phoenix Album Cover 13G کاور آلبوم ققنوس بهنام توکلی در گروه 13 جی

Share

×

تاریخ انتشار : 22 جولای 2008

آلبوم ققنوس با همکاری بهنام و بهراد توکلی در قالب گروه 13G در سال 2008 خارج از ایران منتشر شد.